Yleiset järjestyssäännöt | Tampere, Pirkanmaa

Nämä järjestyssäännöt ovat yleiset, taloyhtiökohtaisia eroja saattaa esiintyä. Tarkastakaa oman yhtiönne järjestyssäännöt erikseen, ne voivat hieman poiketa tässä sivulla esitetystä.

Kiinteistön alueella ja rakennuksissa on noudatettava lainsäädännön ja kunnan järjestyssääntöjen lisäksi, mitä näissä järjestysmääräyksissä tai yhtiön hallituksen erillisissä päätöksissä on sanottu.

Järjestyssääntöjen rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden tai huoneiston haltuunoton.

YLEISET JÄRJESTYSTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Kukaan ei saa käyttäytymisellään tai muulla tavoin tarpeettomasti häiritä toisten asumisviihtyisyyttä. Talossa asuvien on muutoinkin noudatettava normaalin kotirauhan edellyttämiä käytöstapoja.

Talon asukkaiden on huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat näitä määräyksiä.

I YLEISTÄ

1. Kaikkien taloon tai talosta muuttaneiden tulee ilmoittaa muutostaan HM-Isännöntipalveluiden toimistoon. Ohjeet muuttoilmoituksen tekoon » 
Jos talossanne on huoltoyhtiö muuttoilmoitus on tehtävä sinne.

2. Huoneiston haltijan on huolehdittava, että huoneiston kaikki asukkaat saavat tietää talon järjestyssäännöistä.

3. Ulko-ovet avataan kello 6.00 ja suljetaan kello 21.00. (Taloyhtiökohtaisia poikkeamia saattaa olla.)

4. Asukkaiden yörauhaa häiritsevää toimintaa ei saa tapahtua kello 22–07 välisenä aikana. Perhejuhlista ym. tilaisuuksista, jotka kestävät myöhempään kuin kello 22, tulee ilmoittaa naapureille. Huonekalujen siirtely ja häiriötä tuottava urheiluvälineiden käyttö kello 22–07 välisenä aikana on kielletty. Kohtuus myös muina aikoina.

5. Runkoääniä aiheuttavat reikien poraamiset yms. työt on sallittu vain arkisin kello 8–19 välisenä aikana. Seinille asetettavien esineiden kiinnityksestä voi neuvotella huoltohenkilökunnan kanssa.

6. Huoneistojen ulkopuolella kotieläimet on pidettävä kytkettyinä, eivätkä ne saa häiritä talon asukkaita. Kotieläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkeihin varatuilla paikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä, eivätkä ne saa liata yhtiön rakennusta tai kiinteistön aluetta.

7. Kellari- ja säilytystiloista poistuttaessa on ovet lukittava ja valot sammutettava.

8. Lasten leikkiminen ja asiaton kulku sekä oleskelu porras- ja kellarikäytävissä on kielletty. Porraskäytäviin ja huoneistoihin johtavat ovet tulee sulkea hillitysti ja tarpeetonta melua aiheuttamatta.

9. Tupakointi yleisissä tiloissa on ehdottomasti kielletty.

II SIISTEYS

1. Huoneistojen tuuletus porrastiloihin on kielletty ja huoneistojen porraskäytäviin johtavat ovet on pidettävä suljettuina.

2. Porras- ja kellarikäytävissä ei saa säilyttää tavaroita. Lastenrattaat, polkupyörät, sukset ja kelkat on säilytettävä niille varatuissa paikoissa.

3. Portaikon siisteys ja järjestys edellyttävät,

  • että jalkineet pyyhitään huolellisesti kynnysmattoon
  • ettei vaatteita pölytetä tai harjata porraskäytävissä
  • ettei kotieläinten anneta juoksennella vapaina porraskäytävissä
  • ettei seiniä turmella piirtelemällä tai naarmuttamalla.

4. Välinesuojissa on noudatettava ehdotonta siisteyttä. Pyörät, sukset ym. tavarat on sijoitettava niitä varten varatuille paikoille. Käytöstä poistetut välineet ja tarpeeton romu, kuten huonekalut ja kodinkoneet, on poistettava välinesuojista.

5. Pesutuvassa olevia käyttöohjeita on jokaisen noudatettava. Pesutuvan käyttö on sallittu vain oman talon asukkaille.

6. Yhtiön kerhotila on kaikkien oman talon asukkaitten käytettävissä. Jätä kerhotila jälkeesi siistittynä, sellaisena kuin itse haluaisit sen olevan vuorosi alkaessa.

7. Pihamaalla olevia tomutustelineitä saa käyttää arkisin klo 8–19. Oleskeluparvekkeet (huoneistoparvekkeet) eivät ole siivousparvekkeita. Parvekkeen ulkopuolelle ei saa ripustaa tuulettumaan tai kuivumaan mitään. Pyykin kuivaaminen oleskeluparvekkeilla on sallittu siten, ettei pyykki näy kadulle tai pihalle. Huoneiston parvekkeen siisteydestä tulee asukkaiden huolehtia. Talviaikaan on parvekkeet pidettävä puhtaana lumesta.

8. Ulkoalueiden siisteys ja järjestys edellyttävät,

  • että jätteet ja roskat viedään niille varattuihin säiliöihin ja säiliöiden kannet pidetään suljettuina
  • että moottoriajoneuvot pysäköidään vain niille varatuille paikoille,
  • ettei moottoriajoneuvoja ajeta ja seisoteta pihoilla ja portaiden edessä tarpeettomasti,
  • ettei nurmikoita ja istutuksia vahingoiteta.
  • että viherhoito- ja puhtaanapitotyöt hoidetaan talkoilla asukkaiden toimesta (asukkaiden tulee itse huolehtia irtoroskien poistamisesta mm. porrasedustoilta, jäteaitauksista, jalkakäytäviltä, pihojen pääväyliltä ja autopaikka-alueilta sekä piharoskakorien tyhjennyksistä).

III HUOLLOT JA KORJAUKSET

1. Kaikenlaiset viat ja toimintahäiriöt sähkö-, vesi- tai viemärilaitteissa on viipymättä ilmoitettava oman taloyhtiönne huoltoyhtiölle. Mikäli teillä ei ole huoltoyhtiötä, vioista on tehtävä ilmoitus isännöintitoimistoon.

2. Ruuanjätteiden, vaippojen, kissanhiekan yms. kaataminen altaisiin ja WC:hen on ehdottomasti kielletty.

3. Huoneiston haltijan ja perheen huoltajan on huomattava, että vastuu aiheutetuista vahingoista on hänen ja niistä peritään täysi korvaus.

Ota yhteyttä!