Huoneiston remontti

Tutustu osakkaan remontteja koskeviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin | Tampere, Pirkanmaa

Osakkaan oikeudet ja velvollisuudet huoneistoremontissa

Asunto-osakeyhtiössä yhtiö omistaa rakennuksen ja rakenteet, ja osakkaat omistavat vain yhtiön osakkeita, jotka tuottavat hallintaoikeuden yhtiöjärjestyksen mukaisiin tiloihin.

AOYL:n mukaan taloyhtiön osakkaalla on kuitenkin oikeus tehdä haluamiaan muutoksia niissä tiloissa, joihin hänellä on hallintaoikeus. Lain tarkoituksena on antaa osakkaalle vapaus päättää huoneistonsa sisustuksesta ja varustelusta. Tämän muutostyöoikeuden vastapainoksi AOYL asettaa osakkeenomistajalle myös laajan korjaus- ja kunnossapitovelvollisuuden huoneiston sisäpuolella.

Ennen korjaus- ja muutostöiden aloittamista kannattaa kysyä lisätietoja isännöitsijältä. Muutostyöilmoitus on tehtävä taloyhtiölle kirjallisesti.

Osakkaan ilmoitusvelvollisuus

Niin ikään AOYL:n mukaan muutostyön, joka voi vaikuttaa kantaviin rakenteisiin, talon eristyksiin, taloon asennettuihin vesi-, kaasu- tai vastaaviin johtoihin tai ilmanvaihtojärjestelmään, on ennen sen aloittamista ehdottomasti ilmoitettava hallitukselle tai isännöitsijälle. Ilmoitus on tehtävä aina kirjallisesti. Tällöin siitä jää sekä muutostyötä suunnittelevalle ja tekevälle osakkaalle että taloyhtiön edustajille selkeä dokumentti. Käytännössä tämä tarkoittaa, että mitään maalaus- tai tapetointiremonttia suurempaa muutostyötä ei huoneistoissa voi tehdä ilman taloyhtiön lupaa.

Ilmoitusvelvollisuuden ehdottomuuden syynä ovat huonot kokemukset sellaisista remonteista, jotka tehdään yhtiön tietämättä ja siten, että ne aiheuttavat yhtiölle ja muille osakkaille huomattavaa asumishaittaa tai jopa taloudellista vahinkoa.

Vastuu muutostöiden aiheuttamista vahingoista

Pääperiaatteena on, että oman muutostyön tehnyt osakas vastaa itse tekemisistään.

Vastuunjakotaulukossa on Suomen Kiinteistöliitto ry:n suositus siitä, miten korjaus- ja kunnossapitovastuu jakautuu osakkeenomistajien ja yhtiön välillä. Asunto-osakeyhtiön vastuulla ovat sellaiset rakenteet ja varusteet, jotka on asennettu samantasoisina yhtiön kaikkiin huoneistoihin. Esimerkiksi selvästi yhtiössä vallitsevaa tasoa korkealuokkaisempien vesihanojen korjauksesta ja kunnossapidosta vastaa ne asentanut osakas itse.

Ota yhteyttä!