Osakeluettelomerkintä ja saantokirja

Saantokirja

Omistusoikeuden muuttuessa tavalla tai toisella on isännöintitoimistolle toimitettava asianmukainen materiaali ennen kuin muutos voidaan merkitä osakeluetteloon.

Merkintä asuntokaupassa

 • Osakekirjan kopio siirtomerkintöineen
 • Asuntokauppakirja
 • Verotoimiston leimaama selvitys varainsiirtoveron maksamisesta tai kiinteistövälittäjän allekirjoittama varainsiirtoverolaskelma + pankin maksutosite

Lahjana saadut osakkeet

 • Osakekirjan kopio siirtomerkintöineen
 • Lahjakirja
 • Lahjanantajan ja lahjansaajan virkatodistus

Jakamaton kuolinpesä

 • Osakekirjan kopio jossa todetaan että osakekirja on kuolinpesän hallinnassa
 • Perukirja
 • Sukuselvitys, jos perukirja ei ole maistraatissa tarkastettu

Perinnönjako

 • Osakekirjan kopio siirtomerkintöineen
 • Perukirja
 • Sukuselvitys, mikäli perukirja ei ole maistraatissa tarkastettu
 • Perinnönjakokirja
 • Selvitys pesän ulkopuolisilla varoilla lunastetun osuuden varainsiirtoveron maksamisesta

Testamentti

 • Osakekirjan kopio siirtomerkintöineen
 • Perukirja
 • Sukuselvitys, mikäli perukirja ei ole maistraatissa tarkastettu
 • Testamentti ja tieto lainvoimaisuudesta
 • Selvitys pesän ulkopuolisilla varoilla lunastetun osuuden varainsiirtoveron maksamisesta

Ositus

 • Osakekirjan kopio siirtomerkintöineen
 • Lainvoimainen osituskirja
 • Varainsiirtoverolaskelma, mikäli osituksessa on käytetty pesän ulkopuolisia varoja

Ota yhteyttä!