Vastuunjakotaulukko

Osakkeenomistajan ja taloyhtiön vastuunjako | Tampere, Pirkanmaa

Osakkeenomistajien on syytä tutustua huolellisesti vastuunjakotaulukko-oppaaseen. Oppaassa on selkeästi merkitty piirroksin ja värein joitakin asioita selventämään tulkintaa siitä, vastaako korjauksesta osakas vai taloyhtiö.

Asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) 4. luvussa säädetään kunnossapitovastuun jakautumisesta taloyhtiön ja osakkeenomistajan välillä.

Mikäli yhtiöjärjestyksessä ei ole kunnossapitoa koskevaa poikkeamalauseketta, noudatetaan vastuunjaossa lähtökohtaisesti ASOY-lain ja vastuunjakotaulukon mukaista vastuunjakoa.

Yhtiön on pidettävä kunnossa myös osakehuoneistojen rakenteet ja eristeet. Näihin luetaan lämmitys- sähkö-, tiedonsiirto, vesi., viemäri-, ilmanvaihto ja muut perusjärjestelmät.

Osakkeenomistajan on hoidettava osakehuoneistoansa huolellisesti ja toteutettava kunnossapitotyönsä siten, että yhtiön vastuulla olevat kiinteistön, rakennuksen tai huoneiston osat eivät rikkoudu.

Jos osakkeenomistaja on rakennusvaiheessa tai myöhemmin parantanut huoneiston tasoa, vastaa hän itse tasoparannusten aiheuttamista lisäkustannuksista.

Vastuunjakotaulukosta löytyy myös vuokrattua huoneistoa koskevaa ja vakuutuksiin liittyvää asiaa.

Vastuunjakotaulukossa on selkeä erittely huoneiston osista tai laitteista ja kummalle vastuu niistä kuuluu.

Vastuunjakotaulukon voitte hankkia isännöintitoimiston kautta tai tilaamalla suoraan osoitteesta kiinkust.fi

Ota yhteyttä!